Ergitmeye hazırlanan hammaddeler yüksek teknolojiye sahip reverber, indüksiyon ve döner fırınlarımızda verimli ve yüksek kaliteli olarak ergitilip alaşımlandırılırlar

Test

Form Gönderimi

Tamam